Välj en sida

Hjälp med körkortsteori – Vi hjälper dig hela vägen!

STS Trafikskola är en anpassad trafikskola där vi hjälper till med teorin för människor med extra behov.

Vi jobbar individuellt men också i små grupper. Du väljer själv. Vi arbetar på trafikskolan, men vi jobbar också digitalt via internet. Vi har elever lokalt, men också från andra platser i Sverige, men då arbetar vi på distans och bara individuellt.

För att öka motivationen att lära behöver de flesta av oss tydliga syften, mål och att ha roligt. Något som många elever tycker är viktigt.

Vi ansöker och bokar in era muntliga prov på Trafikverket.

Vi delar upp undervisningen

Att dela upp undervisningen i korta segment med tydliga mål eller delmål är ett bra sätt att hålla motivationen uppe. Det gör det också lättare för eleven att få en överblick och att se sina framsteg. Vi bokar in teorilektioner löpande med bra framförhållning.

Elevens planering

Vi förbereder eleven på vad lektionen kommer att innehålla och har ett tydligt material och struktur på lektionen. Vi jobbar utan stress i elevens egen takt. Vi använder bland annat bilder och visualiserar teorin. Diskuterar och gör riskbedömningar utifrån bildmaterialet.

Skapa en trivsam studiemiljö

En del personer med NPF-diagnoser har större behov av vila och återhämtning. Därför tycker vi att om eleven ska jobba på distans är det viktigt att platsen i hemmet där eleven ska sitta och jobba är ombonad och trivsamt möblerad.

Redo att köra igång?

Boka körkortsteori direkt via vår webbutik! Det går också bra att komma förbi vårt kontor eller ringa oss på 0416 – 170 01. Vill ni prata med vår lärare Thorbjörn ringer ni 0707 – 21 70 01.