Välj en sida

Riskettan – Riskutbildning 1 för Bil och MC

Många unga förare är överrepresenterade i olyckor där orsaken är hög hastighet, alkohol, trötthet eller oanvänt bilbälte. Risk 1 Bil och MC syftar till att höja medvetenheten om sådana risker i samband med bil- och motorcykelkörning.

Riskutbildning 1 Bil och MC uppmanar eleven att ta ställning och ifrågasätta eget riskbeteende samt bli medveten om hur trötthet, läkemedel och droger påverkar risker i trafiken.

Riskutbildningen behandlar bland annat följande områden:

  • Manligt och kvinnligt
  • Stress
  • Grupptryck
  • Trötthet
  • Sjukdomar och läkemedel
  • Alkohol och andra droger
  • Personlig skyddsutrustning

Riskutbildning för personbil och motorcykel

Du måste göra en riskutbildning innan du gör kunskaps- och körprovet för behörighet bil och MC. Utbildningen består av två delar:

  • Del 1 handlar om alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda beteenden.
  • Del 2 handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana och manöverbana ingår i den här delen.

Det är inte möjligt att tillgodose sig riskutbildningen på respektive behörighet, utan det är två separata utbildningar.

Redo att köra igång?